Hyperflexibel

24/7 open, vliegen wanneer jij dat wilt.

Hoge trainingsstandaard

Persoonlijke en geduldige aanpak.

De laagste prijzen

Top prijs/kwaliteitsverhouding.

Multi Engine Piston Rating (VFR-IFR)

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Multi Engine Piston Rating (VFR-IFR)

Wil je graag sneller vliegen of meer mensen meenemen in je vliegtuig? Dan is het meermotorig vliegbrevet ofwel de Multi Engine Piston Rating iets voor jou! Een tweemotorig vliegtuig is sneller, groter, heeft een grotere range en biedt extra veiligheid door de 2e motor en de anti-icing mogelijkheden. De opleiding bestaat uit 2 modules:

 • Een MEP-VFR (Visual Flight Rules) module om ook in redelijk tot goed weer visueel in een twin te mogen vliegen (net zoals bij een PPL);
 • Een MEP-IFR (Instrument Flight Rules) module die je toelaat om ook in IMC (Instrument Flight Conditions) te mogen vliegen.

Deze hoogwaardige opleiding wordt gegeven op een Piper Seneca​. Een 7 uur durende theoriecursus is een verplicht onderdeel van deze opleiding. Na de vliegopleiding wordt er een theorie examen afgenomen door de vliegschool. De vragen testen je kennis van het vliegtuig en algemene multi- engine zaken zoals b.v. asymmetric flight op één motor. Verder gaan we uitgebreid in op de glass cockpit FADEC and EFIS systemen, die je nodig hebt om dit meermotorige vliegtuig te besturen.

Voordat je aan je Multi Engine Piston (MEP) VFR Rating kunt beginnen dien je 70 uur PIC (Pilot In Command) te hebben. Als je het (MEP) IFR deel wilt volgen dien je al een Single Engine Piston Instrument Rating (SEP-IR) te hebben.

Lees onze unieke vliegopleidings Wiki, de enige plaats in NL waar alle EASA regelgeving kort en bondig is samengevat voor alle soorten piloot opleidingen!

Multi Engine Piston Rating (VFR-IFR)

We hebben er alles aan gedaan om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

MULTI-ENGINE (MEP) VFR+IFR RATING Charleroi

MULTI-ENGINE (MEP) VFR+IFR RATING
Books + Docs + ATO overhead€ 1,664
6 hrs MEP VFR PA34 with instructor€ 3,510
2 hrs MEP IFR PA34 with instructor€ 1,300
3 hrs MEP IFR SIM with instructor€780
Skill test€ 1,170
total€ 8,424
TOTAL MULTI-ENGINE RATING (MEP) VFR-+IFR RATING *€ 8,424
*(all incl. except pilot supplies/books, government charges (LPE/Medical/Licensing), req. landings, possibly extra req. flights and landings)

TOTAL

€ 8,424
€ 8,424

*(all incl. except pilot supplies/books, government charges (LPE/Medical/Licensing), possibly extra req. flights and landings not in homebases )

Specifieke voordelen van de Multi Engine Piston Rating (VFR-IFR) bij ExecutiveFlight

De prijs van de MEP VFR Rating cursus is inclusief:

 • Voortreffelijke trainingslocaties direct op IFR vliegvelden. Dit i.t.t. de situatie in NL waar je van b.v. Teuge, Seppe, Lelystad eerst met mooi weer naar een IFR vliegveld in NL moet vliegen! Dit scheelt enorm veel tijd en kosten en verhoogt de kwaliteit van de vlieglessen enorm.
 • Low-cost / good weather base in Hongarije met 300 vliegbare dagen per jaar en zeer voordelig en snel bereikbaar via Wizzair vanaf Eindhoven Airport.
 • Binnen een straal van 15′ vliegen zijn er tal van vliegvelden gelegen met alle mogelijke IFR approaches beschikbaar. Dit is niet meer mogelijk in Nederland.
 • Deze vliegvelden hebben vrijwel altijd trainingsslots beschikbaar en vragen geen of zeer lage landingsgelden / ATC charges.  Let op elke landing, ook elke touch & go op non home based IFR vliegvelden in NL zijn zeer kostbaar, tussen de 30 en 80 Euro. Je landt wel 30-40 keer tijdens je instrument piloot opleiding. Tel uit je winst!
 • Alle lokale landingsgelden en ATC charges inclusief (Charleroi/Luik/Maubeuge) of zeer laag (Antwerpen/Hoevenen)
 • Bij ExecutiveFlight kun je ook de IR-theorieopleiding doen. Wel zo makkelijk. En je kunt doordat alles bij een ATO is ondergebracht ook direct beginnen met vliegen zonder eerst de theorie af te hoeven maken.
 • Instructeur, Brandstof, BTW  & TKS anti-icing vloeistof inbegrepen
 • Vliegtuighuur voor het examen inbegrepen
 • All benodigde manuals & documenten op de Google Drive

Locatie

Locatie praktijk

EF Base in Adriatic

Duur

1 week tot 2 maanden afhankelijk van de beschikbaarheid van de student.

Multi Engine Piston Rating (VFR-IFR) trainingsprogramma

 • 20 uur briefings over de Garmin G1000 glass cockpit, de Diamond DA-42 en de aerodynamica van een tweemotorig toestel met een afsluitende interne schooltest van ieder vak.
 • VFR module: 6 uur vliegtijd met instructie in visueel vliegen en handling van het vliegtuig waarvan: 2½ uur onder normale condities met beide motoren werkend 3½ uur asymmetrische vlucht met een motor uit in gesimuleerde engine failure condities
 • IFR module: 5 uur vliegtijd met instructie in instrumentvliegen waarvan: 2½ uur onder normale condities met beide motoren werkend 3½ uur asymmetrische vlucht met een motor uit in gesimuleerde engine failure condities. Het IR gedeelte behelst de volgende procedures:
 • Precision and non-precision instrument approaches
 • Missed approach procedures
 • Standard instrument departures
 • Vliegen in airways
 • Standard instrument arrivals en noodprocedures in Instrument Meteorological Conditions (IMC)
 • Holdings (VOR, NDB)
 • Intercepties (VOR, NDB)
 • Procedure turns
 • DME arcs
 • Circling approaches
 • Emergencies: Partial panel, stalls, unusual atitudes
 • Nieuw: PBN / GNSS / GPS approach module mogelijk als uitbreiding
 • Vliegtuighuur voor het examen en theoretisch MEP+DA42 schoolexamen
 • De cursus wordt afgesloten met een examen afgenomen door een examinator

Algemeen

De MEP (multi-engine piston) rating is een zogenaamde class rating die de houder ervan het recht geeft op meermotorige vliegtuigen met zuigermotor te vliegen. Het hebben van een MEP rating is een vereiste om een MCC (multi crew coordination course) te mogen doen wat weer een eis is van de meeste airlines naar hun cadetten. Het is dus een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding tot verkeersvlieger.

Aanvangseisen

Alvorens men aan een cursus voor de Multi Engine Piston rating (MEP)mag beginnen dient de kandidaat 70 uur als pilot in command te hebben gevlogen. Indien  men ook een Multi Engine Istrument Rating wil is een geldige Single Engine Instrument Rating vereist voor de aanvang van deze vliegopleiding

Praktijkopleiding

De cursus is opgedeeld in twee delen, een deel visueel vliegen (VFR) en een deel instrumentvlucht (IFR). Voor het VFR gedeelte worden er 6 uur gevlogen in dubbelbesturing, waarvan 3.5 uur met een motor uit in asymmetrische condities en 2.5 uur in normale vlucht. Het tweede deel bestaat uit 5 uur blindvliegenvliegen onder IFR in dubbelbesturing, zowel in normale vlucht als in asymmetrische vlucht. 3 van de 5 uren onder IFR mogen in een simulator worden gedaan.

Theorie opleiding

Er dient op de vliegschool een theoretische cursus te worden gedaan die bestaat uit 7 uur briefings over de vluchtbeginselen van het multi engine vliegen. Aanvullend nog briefings over het vliegtuig waarin getraind wordt. Binnen de school wordt vervolgens een theorie-examen afgenomen. De gehele MEP training moet binnen 6 maanden voltooid worden, incl. de briefings, theorie test en het examen.

Na afloop

Niet van toepassing

Revalidatie (rating is nog niet verlopen)

De multi engine rating verloopt elk jaar en er moet dan ook elk jaar een proficiency check worden afgenomen door een examiner. Dit kan vanaf 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum. Als je de proficiency check voor Multi Engine Piston combineert met die voor Multi Engine Instrument Rating (MEP-IR), dan revalideer je je Single Engine Piston Instrument Rating (SEP-IR) ook automatisch.

Vernieuwing (rating is verlopen)

Als de rating verlopen is dan bepaalt de vliegschool het trainingsprogramma dat de kandidaat moet doorlopen alvorens er een check wordt afgenomen door een examiner. Als de rating minder dan 1 jaar is verlopen, worden er twee trainingsvluchten gedaan alvorens de kandidaat op examen mag. En als de rating langer dan 1 jaar maar minder dan 3 jaar is verlopen, geldt dat er 3 trainingsvluchten worden gedaan. Wanneer de rating langer dan 3 jaar is verlopen dient de cursus net zoveel training te behelzen als bij de initiële afgifte van de licentie.

Overige informatie en wettekst

De MEP en MEP-IR cursussen kunnen worden gecombineerd met de opleiding voor commercieël piloot (CPL). De training in het vliegtuig voor het CPL brevet kan dan in een multi engine piston vliegtuig worden gedaan na het succesvol afronden van de 6 uur VFR training (asymmetrisch en normaal). Op deze manier kan men het CPL brevet, de Multi Engine Rating (MEP) en de Instrument Rating (IR) halen met slechts1 examen en in minder uren voor ongeveer dezelfde kosten. Alle uren zijn dan op Multi-Engine vliegtuigen hetgeen beter is voor je vliegervaring.

SUBDEEL H

KLASSE- EN TYPEBEVOEGDVERKLARINGEN

SECTIE 1

Algemene eisen

FCL.700    Omstandigheden waarin klasse- of typebevoegdverklaringen zijn vereist

a)
Behalve in het geval van de LAPL, SPL en BPL, mogen houders van een bewijs van bevoegdheid niet optreden als bestuurder van een luchtvaartuig, tenzij de houder in het bezit is van een geldige en passende klasse- of typebevoegdverklaring, met uitzondering van een bestuurder die een vaardigheidstest of bekwaamheidsproef voor de verlenging van een klasse- of typebevoegdverklaring ondergaat, of vlieginstructie krijgt.
b)
Niettegenstaande punt a) mogen bestuurders, in het geval van vluchten gerelateerd aan de introductie of wijziging van luchtvaartuigtypes, houder zijn van een speciaal certificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit dat hen toestemming geeft om de vluchten uit te voeren. De geldigheid van deze toestemming is beperkt tot de desbetreffende vluchten.
c)
Onverminderd punt a) en b), in het geval van vluchten gerelateerd aan de introductie of wijziging van luchtvaartuigtypes uitgevoerd door ontwerp- of productieorganisaties binnen het bereik van hun bevoegdheden, evenals instructievluchten voor het afgeven van een bevoegdverklaring voor testvluchten, kunnen bestuurders die niet voldoen aan de eisen van dit subdeel houder zijn van een bevoegdverklaring voor testvliegen in overeenstemming met FCL.820.
FCL.705    Bevoegdheden van de houder van een klasse- of typebevoegdverklaring

De bevoegdheden van de houder van een klasse- of typebevoegdverklaring bestaan uit het optreden als bestuurder in de klasse of het type van luchtvaartuig zoals gespecificeerd in de bevoegdverklaring.
FCL.710    Klasse- en typebevoegdverklaringen — varianten

a)
Om zijn bevoegdheden uit te breiden naar een andere variant van luchtvaartuig binnen dezelfde klasse- of typebevoegdverklaring, moet een bestuurder een verschillen- of familiarisatietraining volgen. Indien het gaat om varianten binnen eenzelfde typebevoegdverklaring, moet de verschillen- of familiarisatietraining de relevante elementen bevatten die zijn gedefinieerd in de gegevens voor operationele geschiktheid vastgelegd in overeenstemming met deel 21.
▼M3
b)
Als gedurende 2 jaar na de verschillentraining niet met de variant werd gevlogen, is een verdere verschillentraining of bekwaamheidsproef voor die variant vereist om de bevoegdheden te behouden, behalve voor types en varianten binnen de klassebevoegdverklaringen voor éénmotorige zuigervliegtuigen en TMG’s.
▼B
c)
De verschillentraining moet worden aangetekend in het logboek van de piloot of in een gelijkwaardig document en worden ondertekend door de desbetreffende instructeur.
FCL.725    Eisen voor de afgifte van klasse- en typebevoegdverklaringen

a)
Opleidingscursus. Een kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring moet een opleidingscursus volgen aan een ATO. De opleidingscursus voor een typebevoegdverklaring moet de verplichte opleidingselementen bevatten voor het relevante type zoals gedefinieerd in de gegevens voor operationele geschiktheid die zijn bepaald in overeenstemming met deel 21.
b)
Theorie-examen. De kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring moet slagen voor een theorie-examen georganiseerd door de ATO om aan te tonen dat hij over de theoriekennis beschikt, vereist voor de veilige bediening van het toepasselijke type of de toepasselijke klasse van luchtvaartuig.
1) Voor meerpiloot-gecertificeerde luchtvaartuigen moet het theorie-examen ten minste 100 meerkeuzevragen bevatten, naar behoren verdeeld over de hoofdonderwerpen van de syllabus.
2) Voor meermotorige, voor één piloot gecertificeerde luchtvaartuigen moet het theorie-examen schriftelijk zijn en het aantal meerkeuzevragen afhangen van de complexiteit van het luchtvaartuig.
3) Voor éénmotorige luchtvaartuigen wordt het theorie-examen mondeling afgelegd ten overstaan van de examinator tijdens de vaardigheidstest om te bepalen of men al dan niet voldoende kennisniveau heeft verworven.
▼M3
4) Voor éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen die zijn geclassificeerd als vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen moet het theorie-examen schriftelijk zijn en ten minste 100 meerkeuzevragen bevatten, naar behoren verdeeld over de onderwerpen van de syllabus.
▼B
c)
Vaardigheidstest. Een kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring moet slagen voor een vaardigheidstest in overeenstemming met aanhangsel 9 van onderhavig deel om aan te tonen dat hij over het vereiste vaardigheidsniveau beschikt voor een veilige vluchtuitvoering in de toepasselijke klasse of het toepasselijke type luchtvaartuig.
De kandidaat moet een voldoende halen voor de vaardigheidstest binnen een periode van zes maanden na het begin van de opleidingscursus voor klasse- of typebevoegdverklaring en binnen een periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag voor de afgifte van de klasse- of typebevoegdverklaring.
d)
Een kandidaat die al houder is van een typebevoegdverklaring voor een luchtvaartuigtype en die bevoegd is voor vluchtuitvoeringen met één of meerdere bestuurders, worden geacht reeds te hebben voldaan aan de theorie-eisen wanneer hij een aanvraag indient om de bevoegdheden voor de andere vorm van vluchtuitvoering op hetzelfde luchtvaartuigtype toe te voegen aan hun bevoegdheden.
e)
Niettegenstaande de bovenstaande paragrafen hebben bestuurders die houder zijn van een bevoegdverklaring voor testvluchten, afgegeven in overeenstemming met FCL.820, die betrokken waren bij de ontwikkeling, certificering of productietestvluchten van een luchtvaarttype en ofwel 50 uur totale vliegtijd of 10 uur vliegtijd als PIC tijdens testvluchten hebben gevlogen in dat type, het recht om een aanvraag in te dienen voor de afgifte van de relevante typebevoegdverklaring, op voorwaarde dat ze voldoen aan de ervaringseisen en de toelatingseisen voor de afgifte van die typebevoegdverklaring zoals bepaald in dit subdeel voor de relevante luchtvaartuigcategorie.
FCL.740    Geldigheid en hernieuwde afgifte van klasse- en typebevoegdverklaringen

a)
De geldigheidsperiode voor klasse- en typebevoegdverklaringen bedraagt één jaar, behalve voor klassebevoegdverklaringen voor éénpiloot-gecertificeerde éénmotorige luchtvaartuigen, waarvoor de geldigheidsperiode 2 jaar bedraagt, tenzij anders bepaald door de gegevens voor operationele geschiktheid, in overeenstemming met deel 21.
b)
Hernieuwde afgifte. Als een klasse- of typebevoegdverklaring is verlopen, moet de kandidaat:
1) indien nodig een herhalingstraining volgen aan een ATO om het bekwaamheidsniveau te behalen dat vereist is voor de veilige bediening van de relevante klasse of het relevante type luchtvaartuig; en
2) een voldoende halen voor een bekwaamheidsproef in overeenstemming met aanhangsel 9 van dit deel.
SECTIE 2

Specifieke eisen voor de categorie vleugelvliegtuigen

FCL.720.A    Ervarings- en toelatingseisen voor de afgifte van een klasse- of typebevoegdverklaring — Vleugelvliegtuigen

Tenzij anders bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid vastgesteld in overeenstemming met deel 21, moet een kandidaat voor een klasse- of typebevoegdverklaring voldoen aan de volgende ervarings- en toelatingseisen voor de afgifte van de relevante bevoegdverklaring:
a) Eénpiloot-gecertificeerde meermotorige vleugelvliegtuigen. Een kandidaat voor een eerste klasse- of typebevoegdverklaring op een éénpiloot-gecertificeerd meermotorig vleugelvliegtuig moet ten minste 70 uur hebben gevlogen als PIC op vleugelvliegtuigen.
b) Eénpiloot-gecertificeerde niet-complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen. Vóór aanvang van de vliegopleiding moet een kandidaat voor een eerste klasse- of typebevoegdverklaring voor een éénpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig dat is geclassificeerd als vleugelvliegtuig met groot prestatievermogen:
1) in totaal ten minste 200 uur vliegervaring hebben, waarvan 70 uur als PIC op vleugelvliegtuigen; en
2)

i) houder zijn van een certificaat van het met goed gevolg afronden van een cursus voor extra theoriekennis aan een ATO; of
ii) een voldoende hebben behaald op de theorie-examens voor ATPL(A) in overeenstemming met onderhavig deel; of
iii) naast een bewijs van bevoegdheid afgegeven in overeenstemming met onderhavig deel, houder zijn van een ATPL(A) of CPL(A)/IR met vrijstelling voor theoriekennis voor ATPL(A), uitgereikt in overeenstemming met ICAO bijlage 1;
3) bovendien moeten bestuurders die de bevoegdheid voor meerpilootbediening van het vleugelvliegtuig willen verwerven, voldoen aan de eisen onder d), 4).
c) Eénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen. Kandidaten voor de afgifte van een eerste typebevoegdverklaring voor een complex éénpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig dat is geclassificeerd als een vleugelvliegtuig met groot prestatievermogen moeten, naast het voldoen aan de eisen onder b), ook houder zijn van een meermotorige IR(A).
d) Meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen. Een kandidaat voor de eerste typebevoegdverklaringsopleiding voor een meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig moet een leerling-piloot zijn die op dat moment opleiding volgt in een MPL-opleidingscursus of voldoet aan de volgende eisen:
1) ten minste 70 uur vliegervaring hebben als PIC op vleugelvliegtuigen;
2) houder zijn van een meermotorige IR(A);
3) een voldoende hebben behaald op de theorie-examens voor ATPL(A) in overeenstemming met onderhavig deel; en
4) behalve wanneer de typebevoegdverklaringsopleiding wordt gecombineerd met een MCC-cursus:
i) houder zijn van een certificaat van voltooiing van een MCC-cursus inzake vleugelvliegtuigen; of
ii) houder zijn van een certificaat van voltooiing van MCC in helikopters en meer dan 100 uur vliegervaring hebben als bestuurder in meerpiloot-gecertificeerde helikopters; of
iii) ten minste 500 uur vliegervaring hebben als bestuurder in meerpiloot-gecertificeerde helikopters; of
iv) ten minste 500 uur vliegervaring hebben als bestuurder tijdens meerpilootbediening in éénpiloot-gecertificeerde meermotorige vleugelvliegtuigen, tijdens commercieel luchtvervoer in overeenstemming met de toepasselijke eisen inzake vluchtuitvoeringen.
▼M3
e) Onverminderd punt d) mag een lidstaat een typebevoegdverklaring afgegeven met beperkte bevoegdheden voor meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen die de houder het recht geeft op te treden als tweede bestuurder voor aflossing tijdens de kruisvlucht boven vluchtniveau 200, voor zover twee andere bemanningsleden over een typebevoegdverklaring overeenkomstig punt d) beschikken.
▼B
f) Extra typebevoegdverklaringen voor meerpiloot-gecertificeerde en éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen. Een kandidaat voor de afgifte van extra typebevoegdverklaringen voor meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen en voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen moet houder zijn van een meermotorige IR(A).
g) Indien bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid die zijn vastgelegd in overeenstemming met deel 21, kan het uitoefenen van de bevoegdheden van een typebevoegdverklaring aanvankelijk worden beperkt tot vluchten onder toezicht van een instructeur. De vlieguren onder toezicht moeten worden aangetekend in het logboek van de piloot of in een gelijkwaardig document en ondertekend door de instructeur. De beperking wordt opgeheven wanneer de bestuurder heeft aangetoond dat de vlieguren onder toezicht die vereist zijn in de gegevens voor operationele geschiktheid zijn afgelegd.
FCL.725.A    Theoriekennis en vlieginstructie voor de afgifte van klasse- en typebevoegdverklaringen — Vleugelvliegtuigen

Tenzij anders bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid die zijn vastgelegd in overeenstemming met deel 21:
a) Eénpiloot-gecertificeerde meermotorige vleugelvliegtuigen.
1) De theorieopleiding voor een klassebevoegdverklaring voor éénpiloot-gecertificeerde meermotorige vleugelvliegtuigen moet ten minste 7 uur instructie bevatten over vluchtuitvoeringen met meermotorige vleugelvliegtuigen.
2) De cursus vliegopleiding voor een klasse- of typebevoegdverklaring voor éénpiloot-gecertificeerde meermotorige vleugelvliegtuigen bevat ten minste 2 uur en 30 minuten dubbelbesturingsonderricht onder normale omstandigheden met meermotorige vleugelvliegtuigen, en niet minder dan 3 uur en 30 minuten dubbelbesturingsonderricht met procedures bij motorstoringen en asymmetrische vliegtechnieken.
b) Eénpiloot-gecertificeerde watervliegtuigen. De opleidingscursus voor de bevoegdverklaring voor éénpiloot-gecertificeerde watervliegtuigen moet theoriekennis en vlieginstructie bevatten. De vliegopleiding voor een klasse- of typebevoegdverklaring — watervliegtuig voor éénpiloot-gecertificeerde watervliegtuigen moet ten minste 8 uur dubbelbesturingsonderricht bevatten indien de kandidaat houder is van de landversie van de relevante klasse- of typebevoegdverklaring, of 10 uur indien de kandidaat geen houder is van dergelijke bevoegdverklaring.
FCL.730.A    Specifieke eisen voor bestuurders die een opleiding voor typebevoegdverklaring zonder actuele vliegtijd (Zero Flight Type Rating, ZFTT) volgen — Vleugelvliegtuigen

a)
Een bestuurder van een luchtvaartuig die een ZFTT-opleiding volgt, moet op een meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig met turbojetmotoren conform de norm van CS-25 of een gelijkwaardig luchtwaardigheidsvoorschrift of op een meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig met turbopropmotoren met een MTOM van niet minder dan 10 t of een goedgekeurde passagiersconfiguratie van meer dan 19 passagiers, ten minste:
1) 1 500 vlieguren of 250 routesectoren hebben voltooid, indien gedurende de opleiding een voor niveau CG, C of interim-C geschikte FFS wordt gebruikt;
2) 500 vlieguren of 100 routesectoren hebben voltooid, indien gedurende de opleiding een voor niveau DG of D geschikte FFS wordt gebruikt.
b)
Wanneer een bestuurder van een luchtvaartuig overschakelt van een vleugelvliegtuig met turbopropmotoren naar een vliegtuig met turbojetmotoren of omgekeerd, is aanvullende vluchtsimulatortraining vereist.
FCL.735.A    Opleidingscursus onderlinge samenwerking van de bemanning (MCC) — Vleugelvliegtuigen

a)
De MCC-opleidingscursus moet ten minste het onderstaande bevatten:
1) 25 uur theorieonderwijs en oefeningen; en
2) 20 uur praktische MCC-opleiding, of 15 uur in het geval van leerling-piloten die een geïntegreerde ATP-cursus volgen.
Er moet gebruik worden gemaakt van een FNPT II MCC of een FFS. Indien de MCC-opleiding wordt gecombineerd met initiële opleiding voor typebevoegdverklaring, mag de praktische MCC-opleiding worden beperkt tot niet minder dan 10 uur als dezelfde FFS wordt gebruikt voor zowel de opleiding voor MCC als die voor de typebevoegdverklaring.
b)
De MCC-opleiding moet binnen de zes maanden worden voltooid aan een ATO.
c)
Tenzij de MCC-cursus werd gecombineerd met een cursus voor een typebevoegdverklaring, ontvangt de kandidaat bij het voltooien van de MCC-opleidingscursus een certificaat van voltooiing.
d)
Een kandidaat die een MCC-opleiding heeft voltooid voor een andere luchtvaartuigcategorie is vrijgesteld van de eisen onder a), 1).
FCL.740.A    Verlenging van klasse- en typebevoegdverklaringen — Vleugelvliegtuigen

a)
Verlenging van meermotorige klassebevoegdverklaringen en typebevoegdverklaringen. Voor de verlenging van meermotorige klassebevoegdverklaringen en typebevoegdverklaringen moet de kandidaat:
1) binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef conform aanhangsel 9 van het onderhavige deel in de desbetreffende klasse of het desbetreffende type vleugelvliegtuig of in een FSTD die representatief is voor die klasse of dat type; en
2) tijdens de geldigheidsperiode van de bevoegdverklaring ten minste het onderstaande hebben voltooid:
i) 10 routesectoren als bestuurder van de betreffende klasse of het betreffende type van vleugelvliegtuig; of
ii) 1 routesector als bestuurder van de betreffende klasse of het betreffende type van vleugelvliegtuig of FFS, gevlogen met een examinator. Deze routesector mag worden gevlogen tijdens de bekwaamheidsproef.
3) Een bestuurder die werkt voor een exploitant van commercieel luchtvervoer, die is goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke eisen voor vluchtuitvoeringen en die is geslaagd voor de bekwaamheidsproef van de exploitant in combinatie met de bekwaamheidsproef voor de verlenging van de klasse- of typebevoegdverklaring, krijgt vrijstelling van de eisen onder 2).
▼M3
4) De verlenging van een bevoegdverklaring voor „en route”-instrumentvliegen (EIR) of een IR(A), indien men daar houder van is, kan worden gecombineerd met een bekwaamheidsproef voor de verlenging van een klasse- of typebevoegdverklaring.
▼M4
b)
Verlenging van klassebevoegdverklaringen voor éénvlieger-gecertificeerde éénmotorige vleugelvliegtuigen.
1) Klassebevoegdverklaring voor vleugelvliegtuigen met enkele zuigermotoren en bevoegdverklaringen voor TMG’s. Voor de verlenging van een klassebevoegdverklaring voor een éénvlieger-gecertificeerd vleugelvliegtuig met enkele zuigermotor of TMG moet de kandidaat:
i) binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef in de desbetreffende klasse, in overeenstemming met aanhangsel 9 van dit deel, met een examinator, of
ii) binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring 12 uur vliegtijd hebben voltooid in de desbetreffende klasse, waaronder:
— 6 uur als PIC;
— 12 starts en 12 landingen, en
— een herhalingstraining van ten minste 1 uur totale vliegtijd hebben gevolgd met een vlieginstructeur (FI) of een instructeur voor klassebevoegdverklaring (CRI). Kandidaten hebben recht op vrijstelling van deze herhalingstraining indien ze zijn geslaagd voor een bekwaamheidsproef voor een klasse- of typebevoegdverklaring, een vaardigheidstest of een vakbekwaamheidsbeoordeling in een andere klasse of een ander type van vleugelvliegtuigen.
2) Wanneer de kandidaat houder is van zowel een klassebevoegdverklaring voor éénmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor (land) als een TMG-bevoegdverklaring, mag hij aan de eisen genoemd in punt 1) voldoen in een van beide klassen of een combinatie daarvan en daarmee verlenging van beide bevoegdverklaringen verkrijgen.
3) Eénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen met éénmotorige turboprop. Ten behoeve van de verlenging van klassebevoegdverklaringen voor vleugelvliegtuigen met eenmotorige turboprop moet de kandidaat binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring een bekwaamheidsproef afleggen op een vleugelvliegtuig van de betreffende klasse in overeenstemming met aanhangsel 9 van dit deel.
4) Wanneer kandidaten houder zijn van zowel een klassebevoegdverklaring voor éénmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor (land) als een klassebevoegdverklaring voor éénmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor (zee), mogen zij aan de eisen van punt 1, onder ii), voldoen in een van beide klassen of een combinatie daarvan en daarmee voldoen aan de eisen voor beide bevoegdverklaringen. Ten minste 1 uur van de vereiste tijd als PIC en 6 van de vereiste 12 starts en landingen moeten worden volbracht in elke klasse.
▼B
c)
Een kandidaat die er voor de vervaldatum van een type- of klassebevoegdverklaring niet in slaagt op alle secties van een bekwaamheidsproef een voldoende te behalen, mag de bevoegdheden van die bevoegdverklaring niet uitoefenen totdat de bekwaamheidsproef met succes is afgelegd.
SECTIE 3

Specifieke eisen voor de categorie helikopters

FCL.720.H    Ervarings- en toelatingseisen voor de afgifte van typebevoegdverklaringen — Helikopters

Tenzij anders bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid vastgesteld in overeenstemming met deel 21, moet een kandidaat voor de afgifte van de eerste typebevoegdverklaring voor helikopters voldoen aan de volgende ervarings- en toelatingseisen voor de afgifte van de betreffende bevoegdverklaring:
a) Meerpiloot-gecertificeerde helikopters. Een kandidaat voor de eerste typebevoegdverklaringsopleiding voor een meerpiloot-gecertificeerde helikopter moet:
1) ten minste 70 uur vliegervaring hebben als PIC op helikopters;
2) behalve wanneer de typebevoegdverklaringsopleiding wordt gecombineerd met een MCC-cursus:
i) houder zijn van een certificaat van voltooiing van een MCC-cursus inzake helikopters; of
ii) ten minste 500 uur vliegervaring hebben als bestuurder in meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen; of
iii) ten minste 500 uur vliegervaring hebben als bestuurder bij meerpilootbediening in meermotorige helikopters;
3) geslaagd zijn voor de theorie-examens voor een ATPL(H).
b) Een kandidaat voor de eerste typebevoegdverklaringsopleiding voor een meerpiloot-gecertificeerde helikopter die met succes een geïntegreerde cursus voor ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR of CPL(H) heeft voltooid en niet voldoet aan de eisen onder a), 1), heeft recht op de typebevoegdverklaring, maar met een beperking van de bevoegdheden tot het uitoefenen van enkel de functie van tweede bestuurder. Deze beperking wordt opgeheven als de bestuurder:
1) 70 uur heeft gevlogen als PIC of PIC onder toezicht in helikopters;
2) geslaagd is voor de test voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters op het betreffende helikoptertype als PIC.
c) Eénpiloot-gecertificeerde meermotorige helikopters. Een kandidaat voor de afgifte van een eerste typebevoegdverklaring voor een éénpiloot-gecertificeerde meermotorige helikopter moet:
1) vóór aanvang van de vliegopleiding:
i) geslaagd zijn voor de theorie-examens voor een ATPL(H); of
ii) houder zijn van een certificaat van het met goed gevolg afronden van een toelatingscursus bij een ATO. Die cursus moet de volgende onderwerpen van de theoriekennis over de ATPL(H) hebben behandeld:
— algemene kennis van het luchtvaartuig: vliegtuigconstructie/systemen/voortstuwingsinrichting, en instrumenten/elektronica,
— vluchtprestaties en -planning: massa en zwaartepuntsligging, prestatie;
2) indien de kandidaat geen geïntegreerde opleiding voor ATP(H)/IR, ATP(H) of CPL(H)/IR heeft afgelegd, ten minste 70 uur als PIC op helikopters hebben gevlogen.
FCL.735.H    Opleidingscursus onderlinge samenwerking van de bemanning — Helikopters

a)
De MCC-opleidingscursus moet ten minste het onderstaande bevatten:
1) voor MCC/IR:
i) 25 uur theorieonderwijs en oefeningen; en
ii) 20 uur praktische MCC-opleiding, of 15 uur in het geval van leerling-piloten die een geïntegreerde ATP(H)/IR-cursus bijwonen. Indien de MCC-opleiding wordt gecombineerd met initiële opleiding voor typebevoegdverklaring voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters, mag de praktische MCC-opleiding worden beperkt tot niet minder dan 10 uur als dezelfde FSTD wordt gebruikt voor zowel de MCC als de typebevoegdverklaring;
2) voor MCC/VFR:
i) 25 uur theorieonderwijs en oefeningen; en
ii) 15 uur praktische MCC-opleiding, of 10 uur in het geval van leerling-piloten die een geïntegreerde ATP(H)/IR-cursus bijwonen. Indien de MCC-opleiding wordt gecombineerd met initiële opleiding voor typebevoegdverklaring voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters, mag de praktische MCC-opleiding worden beperkt tot niet minder dan 7 uur als dezelfde FSTD wordt gebruikt voor zowel de MCC als de typebevoegdverklaring.
b)
De MCC-opleiding moet binnen de zes maanden worden voltooid aan een ATO.
Er moet gebruik worden gemaakt van een FNPT II of III gekwalificeerd voor MCC, een FTD 2/3 of een FFS.
c)
Tenzij de MCC-cursus werd gecombineerd met een cursus voor een typebevoegdverklaring voor meerpiloten, ontvangt de kandidaat bij het voltooien van de MCC-opleidingscursus een certificaat van voltooiing.
d)
Een kandidaat die een MCC-opleiding heeft gevolgd voor een andere luchtvaartuigcategorie is vrijgesteld van de eisen onder a), punt 1), i) of onder a), punt 2), i), naargelang van het geval.
e)
Een kandidaat voor MCC/IR-opleiding die MCC/VFR-opleiding heeft gevolgd, heeft recht op vrijstelling ten behoeve van de eisen onder a), punt 1), i) en moet 5 uur praktische MCC/IR-training afleggen.
FCL.740.H    Verlenging van typebevoegdverklaringen — Helikopters

a)
Verlenging. Voor de verlenging van typebevoegdverklaringen voor helikopters moet de kandidaat:
1) binnen de 3 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef conform aanhangsel 9 van het onderhavige deel in het betreffende type helikopter of in een FSTD die representatief is voor dat type; en
2) ten minste 2 uur hebben gevlogen als bestuurder van het betreffende helikoptertype binnen de geldigheidsperiode van de bevoegdverklaring. De duur van de bekwaamheidsproef mag in rekening worden genomen voor deze 2 uur.
3) Indien kandidaten houder zijn van meer dan 1 typebevoegdverklaring voor helikopters met enkel een zuigermotor, kunnen ze een verlenging verkrijgen van alle betreffende typebevoegdverklaringen door een bekwaamheidsproef af te leggen in slechts 1 van de betreffende types waarvan ze houder zijn, op voorwaarde dat ze ten minste 2 uur hebben gevlogen als PIC op de andere types tijdens de geldigheidsperiode.
De bekwaamheidsproef moet elke keer op een ander type worden afgelegd;
4) Indien kandidaten houder zijn van meer dan 1 typebevoegdverklaring voor helikopters met enkel een turbinemotor met een maximale startmassa van 3 175 kg, kunnen ze een verlenging verkrijgen van alle betreffende typebevoegdverklaringen door een bekwaamheidsproef af te leggen in slechts 1 van de betreffende types waarvan ze houder zijn, op voorwaarde dat ze het onderstaande hebben voltooid:
i) 300 uur als PIC op helikopters;
ii) 15 uur op elk van de types waarvan ze houder zijn; en
iii) ten minste 2 uur vliegtijd als PIC op elk van de andere types tijdens de geldigheidsperiode.
De bekwaamheidsproef moet elke keer op een ander type worden afgelegd.
5) Een bestuurder die slaagt voor een vaardigheidstest voor de afgifte van een extra typebevoegdverklaring heeft recht op verlenging van de desbetreffende typebevoegdverklaringen in de gemeenschappelijke groepen, in overeenstemming met punt 3) en 4).
6) De verlenging van een IR(H), indien men daar houder van is, kan worden gecombineerd met een bekwaamheidsproef voor een typebevoegdverklaring.
b)
Een kandidaat die er voor de vervaldatum van een typebevoegdverklaring niet in slaagt op alle secties van een bekwaamheidsproef een voldoende te behalen, mag de bevoegdheden van die bevoegdverklaring niet uitoefenen totdat de bekwaamheidsproef met succes is afgelegd. In het geval van punt a), 3) en 4) mag de kandidaat zijn bevoegdheden in eender welk van de types niet uitoefenen.
SECTIE 4

Specifieke eisen voor de categorie powered-lift luchtvaartuigen

FCL.720.PL    Ervarings- en toelatingseisen voor de afgifte van typebevoegdverklaringen — Powered-lift luchtvaartuigen

Tenzij anders bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid die zijn vastgesteld in overeenstemming met deel 21, moet een kandidaat voor de eerste afgifte van een typebevoegdverklaring voor powered-lift luchtvaartuigen voldoen aan de volgende ervarings- en toelatingseisen:
a) voor bestuurders van vleugelvliegtuigen:
1) houder zijn van een CPL/IR(A) met theoriekennis inzake ATPL of een ATPL(A);
2) houder zijn van een certificaat van het met goed gevolg afronden van een MCC-cursus;
3) meer dan 100 uur hebben gevlogen als bestuurder op meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen;
4) 40 uur vlieginstructie hebben gehad in helikopters;
b) voor bestuurders van helikopters:
1) houder zijn van een CPL/IR(H) met theoriekennis inzake ATPL of een ATPL/IR(H);
2) houder zijn van een certificaat van het met goed gevolg afronden van een MCC-cursus;
3) meer dan 100 uur hebben gevlogen als bestuurder op meerpiloot-gecertificeerde helikopters;
4) 40 uur vlieginstructie hebben gehad in vleugelvliegtuigen;
c) voor bestuurders die gekwalificeerd zijn om te vliegen met zowel vleugelvliegtuigen als helikopters:
1) houder zijn van ten minste een CPL(H);
2) houder zijn van een IR met theoriekennis inzake ATPL of een ATPL voor ofwel vleugelvliegtuigen of helikopters;
3) houder zijn van een certificaat van het met goed gevolg afleggen van een MCC-cursus voor ofwel helikopters of vleugelvliegtuigen;
4) ten minste 100 uur vliegervaring hebben als bestuurder in meerpiloot-gecertificeerde helikopters of vleugelvliegtuigen;
5) ten minste 40 uur vlieginstructie hebben gehad in vleugelvliegtuigen of helikopters, naargelang het geval, als de bestuurder geen ervaring heeft als ATPL of op meerpiloot-gecertificeerde luchtvaartuigen.
FCL.725.PL    Vlieginstructie voor de afgifte van typebevoegdverklaringen — Powered-lift luchtvaartuigen

Het gedeelte vlieginstructie van de opleidingscursus voor een typebevoegdverklaring voor powered-lift luchtvaartuigen moet worden voltooid in zowel het luchtvaartuig als een FSTD die representatief is voor het luchtvaartuig en naar behoren is gekwalificeerd voor dit doel.
FCL.740.PL    Verlenging van typebevoegdverklaringen — Powered-lift luchtvaartuigen

a)
Verlenging. Voor de verlenging van klassebevoegdverklaringen voor powered-lift luchtvaartuigen moet de kandidaat:
1) binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef conform aanhangsel 9 van het onderhavige deel in het betreffende type powered-lift luchtvaartuig;
2) tijdens de geldigheidsperiode van de bevoegdverklaring ten minste het onderstaande hebben voltooid:
i) 10 routesectoren als bestuurder van het desbetreffende type van powered-lift luchtvaartuig; of
ii) 1 routesector als bestuurder van het desbetreffende type van powered-lift luchtvaartuig of FFS, gevlogen met een examinator. Deze routesector mag worden gevlogen tijdens de bekwaamheidsproef.
3) Een bestuurder die werkt voor een exploitant van commercieel luchtvervoer, die is goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke eisen voor vluchtuitvoeringen en is geslaagd voor de bekwaamheidsproef van exploitant in combinatie met de bekwaamheidsproef voor de verlenging van de typebevoegdverklaring, krijgt vrijstelling van de eisen in punt 2).
b)
Een kandidaat die er vóór de vervaldatum van een typebevoegdverklaring niet in slaagt op alle secties van een bekwaamheidsproef een voldoende te behalen, mag de bevoegdheden van die bevoegdverklaring niet uitoefenen totdat de bekwaamheidsproef met succes is afgelegd.
SECTIE 5

Specifieke eisen voor de categorie luchtschepen

FCL.720.As    Toelatingseisen voor de afgifte van typebevoegdverklaringen — Luchtschepen

Tenzij anders is bepaald in de gegevens voor operationele geschiktheid vastgesteld in overeenstemming met deel 21, moet een kandidaat voor de eerste afgifte van een typebevoegdverklaring voor luchtschepen voldoen aan de volgende ervarings- en toelatingseisen:
a) voor meerpiloot-gecertificeerde luchtschepen:
1) 70 vlieguren hebben als PIC op luchtschepen;
2) houder zijn van een certificaat van het met goed gevolg afleggen van een MCC-cursus voor luchtschepen.
3) Een kandidaat die niet voldoet aan de eisen in punt 2) heeft recht op afgifte van de typebevoegdverklaring, maar met een beperking van de bevoegdheden tot het uitoefenen van enkel de functies van tweede bestuurder. Deze beperking kan worden opgeheven als de bestuurder 100 uur vliegtijd heeft als PIC of PIC onder toezicht op luchtschepen.
FCL.735.As    Opleidingscursus onderlinge samenwerking van de bemanning — Luchtschepen

▼M3
a)
De MCC-opleidingscursus moet ten minste het onderstaande bevatten:
1) 12 uur theorieonderwijs en oefeningen; en
2) 5 uur praktische opleiding inzake MCC.
Er moet gebruik worden gemaakt van een FNPT II of III gekwalificeerd voor MCC, een FTD 2/3 of een FFS.
▼B
b)
De MCC-opleiding moet binnen de zes maanden worden afgerond aan een ATO.
c)
Tenzij de MCC-cursus werd gecombineerd met een cursus voor een typebevoegdverklaring voor meerpiloten, ontvangt de kandidaat bij het afronden van de MCC-opleidingscursus een certificaat.
d)
Een kandidaat die een MCC-opleiding heeft afgerond voor een andere luchtvaartuigcategorie is vrijgesteld van de eisen onder a).
FCL.740.As    Verlenging van typebevoegdverklaringen — Luchtschepen

a)
Verlenging. Voor de verlenging van typebevoegdverklaringen voor luchtschepen moet de kandidaat:
1) binnen de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de bevoegdverklaring slagen voor een bekwaamheidsproef conform aanhangsel 9 van het onderhavige deel in het betreffende type luchtschip; en
2) ten minste 2 uur hebben gevlogen als bestuurder van het betreffende type luchtschip binnen de geldigheidsperiode van de bevoegdverklaring. De duur van de bekwaamheidsproef mag in rekening worden genomen voor deze 2 uur.
3) De verlenging van een IR(As), indien men daar houder van is, kan worden gecombineerd met een bekwaamheidsproef voor de verlenging van een klasse- of typebevoegdverklaring.
b)
Een kandidaat die er voor de vervaldatum van een typebevoegdverklaring niet in slaagt op alle secties van een bekwaamheidsproef een voldoende te behalen, mag de bevoegdheden van die bevoegdverklaring niet uitoefenen totdat de bekwaamheidsproef met succes is afgelegd.