Hyperflexibel

24/7 open, vliegen wanneer jij dat wilt.

Hoge trainingsstandaard

Persoonlijke en geduldige aanpak.

De laagste prijzen

Top prijs/kwaliteitsverhouding.

Opleidingen vlieginstructeur (FI, IRI, CRI)

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Opleiding tot vlieginstructeur

De vliegopleiding tot Flight Instructor is bij ExecutiveFlight een intense, kort durende opleiding van 3-4 weken in vergelijking met andere vliegscholen waar men vaak een jaar de tijd nodig heeft ivm capaciteits gebrek flight instructor instructors (FII’s) en slecht weer. 

EFA gaat ver buiten de syllabus om zo echte all-weather/all student vlieginstructeurs op te leiden. EFA geeft voorrang aan vlieginstructeurs van eigen kweek in haar aannamebeleid.

Deze piloot opleiding leidt tot het behalen van de bevoegdheid “Restricted Flight Instructor” FI(A) R. Deze bevoegdheid geeft het recht kandidaat-piloten op te leiden tot het niveau “Private Pilot” (PPL) of Light Aircraft Pilot (LAPL). De restricties (geen eerste circuit solo en geen eerste navigatie solo zending) worden van je licentie afgehaald indien je 100 uur vliegles hebt gegeven en 25 studenten solo hebt gezonden.

Mits je voldoende ervaring hebt kunnen additionele bevoegdheden verworven worden zoals: lesgeven voor het CPL brevet, de Instrument Rating (IRI), de Multi-Engine class rating (CRI), de Nacht Kwalificatie (NQ), Type Rating Instructor (TRI) of aan kandidaat Flight Instructors (FII).

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot enigszins ervaren piloten die hun kennis graag willen doorgeven aan nieuwe kandidaat-piloten. De beste vlieginstructeurs zijn mensen die relatief gemakkelijk door hun opleiding zijn gekomen, zeer goede contactuele eigenschappen hebben en die hun passie voor het vliegen graag willen delen met de volgende generatie piloten.

Lees onze unieke vliegopleidings Wiki, de enige plaats in NL waar alle EASA regelgeving kort en bondig is samengevat voor alle soorten piloot opleidingen!

Opleidingen vlieginstructeur (FI)
We hebben er alles aan gedaan om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

FLIGHT INSTRUCTOR COURSE (FI)

FLIGHT INSTRUCTOR COURSE
Books + Docs + ATO overhead€ 967
26 Hours on Cessna 150/152 with FII€ 4,394
5 Hours mutual candidates on Cessna 150/152€ 845
Briefings, minimum price. (Depending on entry-level and student availability)€ 1,294
total€ 7,500
TOTAL FLIGHT INSTRUCTOR COURSE*€ 7,500
*(Prices excluding examination fees, landing fees not on homebases and medical examinations, language proficiency examinations & pilot supplies)
Class rating instructor (CRI)

Voor deze workshop maken wij graag een offerte op maat voor u.

Instrument instructur (IRI)
We hebben er alles aan gedaan om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

IRI for pilots with a Flight Instructor Rating

Entry requirements In case you have an FI rating

 • SEP class-rating
 • Valid medical with IR extension
 • Valid IR rating
 • Valid FI rating
 • Minimum 200 hours IR experience
 • the practical course takes 5 hours

IRI for pilots that have NO FI Rating:

Entry requirements for pilots that have NO FI Rating:
 • SEP class-rating
 • Valid medical with IR extension
 • Valid IR rating
 • Minimum 800 hours IR experience
 • the practical course takes 10 hours
TOTAL Language Proficiency exam
LPE€ 188
IRI for pilots with a Flight Instructor Rating
Overhead€ 150
Training costs for 10 hours theory and 5 flight hours on FNPTII simulator practical training€ 1,870
CAA Administration fee€ 70
Examiner€ 250
Check ride (2 hours on C152)€ 346

TOTAL FI

€ 7,500

*(Prices excluding examination fees, landing fees not on homebases and , medical examinations, language proficiency examinations & pilot supplies. hrs depending on entry level of candidate & individual theory homework support & brush-ups needed)

CRI

Voor deze workshop maken wij graag een offerte op maat voor u.

TOTAL IRI

(for pilots with a Flight Instructor Rating)

TOTAL IRI

(for pilots that have NO FI Rating)

€ 250
€ 346

 

Specifieke voordelen van de Vlieginstructie opleidingen bij ExecutiveFlight

 • Korte intensieve opleiding die start wanneer jij dat wilt. Geldt ook voor de Instrument Instructor (IRI) en Class Rating (CRI)         FI opleidingen!
 • Voordelig indien de kandidaat meedraait in het day2day opleidingsgebeuren omdat dan niet betaalt hoeft te worden voor de 100+ uur briefings
 • Goede baankansen bij ExecutiveFlight na het afronden van de opleiding
 • Zeer complete opleiding die nadrukkelijk de nadruk legt op praktische onderwerpen als mission-management, moeiljke leerlingen, stagnerende leerlingen, instructeur-leerling communicatie en potentieel gevaarlijk opleidingssituaties

Locatie

 

Praktijklocaties

 

Antwerp International Airport
Luchthavenlei 1, 2100 Antwerpen, bus 32, België

Hoevenen Airport
Dijkstraat 1, 2940 Stabroek

Charleroi Airport
Rue des Fusillés, B-6041 Gosselies, België

 

Duur

 

Op aanvraag. Zeer afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat en het aantel FI’s in opleiding op dat moment.

 

 

Trainingsprogramma opleidingen vlieginstructeur

Flight test

De kandidaat wordt onderworpen aan een door de overheid opgelegde vliegtest.
Dit is een vlucht van + /- 1 uur waarin een check-pilot de kandidaat-FI beoordeelt op zijn vliegtechnische vaardigheden.

Theorie:

In totaal worden er 125 uur theorie en briefings gegeven door de kandidaat.
De opleiding start met het geven van briefings en PPL theorielessen. Deze worden gegeven op Dinsdagavond van 1900-2130. De kandidaat-FI krijgt in de loop van de opleiding de kans om voor een échte klas – een klas kandidaat PrivéPiloten – ervaring op te doen als lesgever. Tenslotte wordt er van de kandidaat-FI verwacht dat hij tijdens de praktijkopleiding de z.g. long briefings verzorgt.

Praktijk:

De praktijkopleiding bestaat uit 30 uur vliegen in een Cessna 150/152.
25 uur hiervan wordt uitgevoerd met een FII ( Flight Instructor’s Instructor ) aan boord .
De FII legt uit hoe een oefening in vlucht gegeven moet worden aan een kandidaat-piloot.
Vervolgens zal de FII de rol spelen van leerling, waarbij de kandidaat-FI de oefening uitlegt en demonstreert.
5 uur van de praktijkopleiding zijn “mutual” vluchten . Tijden deze vluchten zijn er twee kandidaat FIs aan boord. Eén ervan neemt de rol op zich van leerling, de andere die van instructeur.

Stage:

Na het afleggen van het FI-examen dienen alle kandidaten een door de overheid opgelegde stage van 100 uur praktijkles met 25 solozendingen te volgen, onder toezicht van een volledig gecertifieerde Flight Instructor. De restricted FI mag gedurende deze stage de eerste circuit solozending en de eerste nav solozending niet aftekenen.

 

Algemeen

De FI rating is de ideale rating om vliegervaring mee op te doen, bovendien is het een rating met groot groeiperspectief. Alle ratings die een kandidaat in de toekomst nog gaat halen kan hij namelijk op ten duur ook gaan doceren, denk aan type ratings, instrument rating en class ratings.

Een IRI mag een cursus verzorgen voor het behalen van eender welke instrument rating (en-route, competency based, normale). Men kan op twee manieren IRI worden, direct en door eerst FI te worden. Lees verder bij aanvangseisen en praktijkopleiding voor meer informatie.

Een CRI mag een cursus verzorgen voor het behalen van een class rating (bijvoorbeeld multi engine piston rating (MEP)).

Aanvangseisen

Een kandidaat voor een vlieginstructeurscertificaat (FI) moet:
a) in het geval van de FI(A) Aeroplane en FI(H) Helicopter
1) ten minste 10 uur instructie instrumentvliegen hebben ontvangen in de betreffende luchtvaartuigcategorie, waarvan niet meer dan 5 uur simulatortijd in een FSTD;
2) 20 uur VFR-overlandvluchten hebben uitgevoerd met de betreffende luchtvaartuigcategorie als PIC; en
b) daarnaast voor de FI(A):
1) houder zijn van ten minste een CPL(A); of
2) houder zijn van ten minste een PPL(A) en:
i) voldoen aan de eisen voor CPL-theoriekennis, behalve voor een FI(A) die alleen opleiding geeft voor de LAPL(A), en
ii) ten minste 200 uur hebben gevlogen op vleugelvliegtuigen of TMG’s waarvan 150 uur als PIC;
3) ten minste 30 uur hebben gevlogen op éénmotorige zuigervliegtuigen waarvan ten minste 5 uur gedurende de zes maanden voorafgaand aan de toelatingsvliegtest vastgelegd in FCL.930.FI, punt a);
4) een VFR-overlandvlucht hebben uitgevoerd als PIC, waaronder een vlucht van ten minste 540 km (300 NM) gedurende welke op 2 verschillende luchtvaartterreinen wordt geland tot volledige stilstand.
5) Kandidaten voor het FI-certificaat moeten geslaagd zijn voor een specifieke toelatingsvliegtest, afgenomen door een conform FCL.905.FI, punt i), gekwalificeerde FI, tijdens de zes maanden voorafgaand aan de aanvang van de opleiding, om te beoordelen of de kandidaat geschikt is om de opleiding te volgen. Deze toelatingsvliegtest is gebaseerd op de bekwaamheidsproef voor klasse- en typebevoegdverklaringen zoals beschreven in aanhangsel 9 van onderhavig deel.

 

Een kandidaat voor een IRI certificaat moet:

1) of 2) moet gelden. 1) Een instructeursrating FI(A) en ten minste 200 uren gevlogen onder IFR als Pilot In Command (PIC), waaronder ten hoogste 50 uur simulatortijd in een simulator (FFS, een FTD 2/3 of FNPT II) mogen zijn gevlogen. 2)  Ten minste 800 uren hebben gevlogen onder IFR, waarvan ten minste 400 uur in vleugelvliegtuigen.

 

Een kandidaat voor o.a. meermotorig vlieginstructiebrevet Class Rating Instructor (CRI) moet ten minste het volgende hebben voltooid:
a) voor meermotorige vleugelvliegtuigen:
1) 500 vlieguren als bestuurder op vleugelvliegtuigen;
2) 30 uur als Pilot In Command (PIC) op de toepasselijke klasse of het toepasselijke type van vleugelvliegtuig;
b) voor éénmotorige vleugelvliegtuigen:
1) 300 vlieguren als bestuurder op vleugelvliegtuigen;
2) 30 uur als PIC op de toepasselijke klasse of het toepasselijke type van vleugelvliegtuig.

Praktijkopleiding

De FI-opleidingscursus moet het volgende omvatten:
1) 25 uur instructietechniek en ten minste 100 uur theorieonderwijs, met inbegrip van voortgangstests;
2) Ten minste 30 uur vlieginstructie, waarvan 25 uur dubbelbesturingsonderricht, waarvan 5 uur mag worden uitgevoerd in een FFS, een FNPT I of II of een FTD 2/3;

 

Een IRI cursus:

Ten minste 10 uur vlieginstructie in een vleugelvliegtuig, FFS, FTD 2/3 of FPNT II. In het geval van kandidaten die al houder zijn van een instructeursrating worden deze uren teruggebracht tot 5.

De opleidingscursus voor de CRI moet ten minste het volgende bevatten:
1) 25 uur instructietechniek;
2) 10 uur technische opleiding, met inbegrip van herhaling van technische kennis, het voorbereiden van leerplannen en het ontwikkelen van vaardigheden voor instructie in een klaslokaal/vluchtsimulator;
3) 5 uur vlieginstructie op meermotorige vleugelvliegtuigen, of 3 uur vlieginstructie op éénmotorige vleugelvliegtuigen, gegeven door een FI(A) die is gekwalificeerd conform FCL.905.FI, (https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/AMC%20and%20GM%20to%20Part-FCL.pdf) punt i).
b)
Kandidaten die houder zijn of zijn geweest van een vlieginstructeursrating, zijn vrijgesteld van de eis onder a), 1).

Theorie opleiding

In principe is er geen theorie cursus vereist bij de opleiding tot flight instructor (FI), wel dient de aspirant instructeur verschillende briefings en lessen te verzorgen aan leerling-piloten. In het geval dat de aspirant instructeur de theorie niet voldoende beheerst om deze te kunnen uitleggen zal er een opfriscursus worden gedaan.

Na afloop

Na succesvolle voltooiing van de opleiding krijgt de cursist een restricted FI rating (FI(r)). De restrictie houdt in dat de instructeur tijdens zijn eerste 100 uur lesvluchten onder toezicht van een unrestricted FI zal staan en geen eerste solo zendingen mag doen. Dus eerste solo circuit en eerste solo navigatie mogen niet door een FI(R) worden afgetekend. De restrictie wordt opgeheven na 25 solo zendingen en 100 uur ervaring als instructeur.

Revalidatie (rating is nog niet verlopen)

Voor een verlenging van een FI-certificaat moet de houder voldoen aan 2 van de volgende 3 eisen:
1) het afronden van:
Ten minste 50 uur vlieginstructie in de betreffende luchtvaartuigcategorie tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat voor FI, TRI, CRI, IRI, MI of examinator. Als de bevoegdheden om instructie te geven voor de IR moeten worden verlengd, moeten 10 van deze uren vlieginstructie zijn voor een IR en volbracht zijn in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat;
2) het deelnemen aan een herhalingsseminar voor instructeurs binnen de geldigheidsperiode van het FI-certificaat;
3) het slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935 binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat.
b)
Voor ten minste om de andere verlenging die daarop volgt moet de houder slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid conform FCL.935.

 

Voor verlenging en hernieuwde afgifte van een IRI-certificaat moet de houder voldoen aan de eisen voor verlenging en hernieuwde afgifte van een FI-certificaat conform FCL.940.FI. (https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/AMC%20and%20GM%20to%20Part-FCL.pdf)

 

 1. a)
  Voor verlenging van een CRI-certificaat moet de kandidaat, binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het CRI-certificaat:
  1) ten minste 10 uur vlieginstructie hebben gegeven in de rol van CRI. Als de kandidaat CRI-bevoegdheden heeft op zowel éénmotorige als meermotorige vleugelvliegtuigen, moeten de 10 uur vlieginstructie gelijk verdeeld zijn tussen éénmotorige en meermotorige vleugelvliegtuigen; of
  2) herhalingstraining volgen als een CRI aan een ATO; of
  3) slagen voor de beoordeling van vakbekwaamheid conform FCL.935 voor meermotorige of éénmotorige vleugelvliegtuigen, naargelang het geval.
  b)
  De houder moet ten minste om de andere verlenging van het CRI-certificaat voldoen aan de eisen onder a), 3). (https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/AMC%20and%20GM%20to%20Part-FCL.pdf)

Vernieuwing (rating is verlopen)

Indien het FI-certificaat is verlopen, moet de kandidaat, binnen de twaalf maanden vóór de hernieuwde afgifte:
1) deelnemen aan een herhalingsseminar voor instructeurs;
2) slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935.

Overige informatie en wettekst

De FI rating groeit op dezelfde manier mee als het brevet van de piloot. D.w.z. dat wanneer de piloot bijvoorbeeld een type rating Boeing 737 haalt en wat ervaring opdoet, hij al snel ook de type rating zelf mag gaan doceren.

 

Algemene eisen

FCL.900    Certificaten als instructeur

a)
Algemeen. Een persoon mag uitsluitend:
1) vlieginstructie geven voor luchtvaartuigen waarvoor hij houder is van:
i) een bewijs van bevoegdheid als bestuurder afgegeven of aanvaard in overeenstemming met de onderhavige verordening;
ii) een certificaat van instructeur geschikt voor de uit te voeren instructie, afgegeven in overeenstemming met dit subdeel;
2) vlieginstructie in vluchtsimulatoren of MCC-instructie geven wanneer hij houder is van een certificaat voor instructeur geschikt voor de uit te voeren instructie, afgegeven in overeenstemming met dit subdeel.
b)
Speciale voorwaarden:
1) In het geval van de introductie van nieuwe luchtvaartuigen in de lidstaten of de vloot van een exploitant, en naleving van de eisen vastgesteld in dit subdeel onmogelijk is, mag de bevoegde autoriteit een specifiek certificaat uitreiken dat bevoegdheden geeft voor vlieginstructie. Een dergelijk certificaat is beperkt tot de instructievluchten die nodig zijn voor de introductie van het nieuwe type luchtvaartuig en de geldigheidsperiode mag niet langer zijn dan één jaar.
2) Houders van een certificaat dat is afgegeven in overeenstemming met punt b), 1) die een aanvraag willen indienen voor een certificaat als instructeur, moeten voldoen aan de toelatings- en verlengingseisen vastgelegd voor die categorie als instructeur. Onverminderd FCL.905.TRI, punt b), omvat een TRI-certificaat dat overeenkomstig deze alinea is afgegeven het recht om instructie te geven voor de afgifte van een TRI- of SFI-certificaat voor het relevante type.
c)
Instructie buiten het grondgebied van de lidstaten
1) Onverminderd punt a), in het geval dat vlieginstructie wordt gegeven aan een ATO buiten het grondgebied van de lidstaten, mag de bevoegde autoriteit een certificaat als instructeur uitreiken aan een kandidaat die houder is van een bewijs van bevoegdheid uitgereikt door een derde land in overeenstemming met bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago, op voorwaarde dat de kandidaat:
i) houder is van een bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring of certificaat dat minstens gelijkwaardig is aan dat waarvoor zij gemachtigd zijn instructie te geven, en in elk geval ten minste een CPL;
ii) voldoet aan de eisen vastgesteld in dit subdeel ten behoeve van de afgifte van het relevante certificaat voor instructeurs;
iii) aan de bevoegde autoriteit aantoont dat hij over adequate kennis beschikt van de Europese regels inzake luchtvaartveiligheid om de bevoegdheden van instructeur te kunnen uitoefenen in overeenstemming met onderhavig deel.
2) Het certificaat wordt beperkt tot het geven van vlieginstructie:
i) in ATO’s buiten het grondgebied van de lidstaten;
ii) aan leerling-piloten die voldoende kennis hebben van de taal waarin de vlieginstructie wordt gegeven.
FCL.915    Algemene toelatingseisen en vereisten voor instructeurs

a)
Algemeen. Een kandidaat voor een certificaat als instructeur moet ten minste 18 jaar oud zijn.
b)
Extra eisen voor instructeurs die vlieginstructie geven in luchtvaartuigen. Een kandidaat voor of houder van een certificaat als instructeur met bevoegdheden om vlieginstructie te geven in luchtvaartuigen moet:
1) houder zijn van ten minste het bewijs van bevoegdheid en, indien relevant, de bevoegdverklaring waarvoor de vlieginstructie zal worden gegeven;
2) behalve in het geval van de instructeur voor testvluchten:
▼M3
i) ten minste 15 uren hebben gevlogen als bestuurder van de klasse of het type luchtvaartuig waarmee de vlieginstructie zal worden gegeven, waarvan ten hoogste 7 uur in een FSTD die representatief is voor de klasse of het type van luchtvaartuig, indien van toepassing; of
▼B
ii) geslaagd zijn voor een vakbekwaamheidsbeoordeling voor de betreffende categorie van instructeur op die klasse of dat type luchtvaartuig;
3) bevoegd zijn om op te treden als PIC op het luchtvaartuig tijdens dergelijke vlieginstructie.
c)
Vrijstelling ten behoeve van verdere bevoegdverklaringen en verlenging
1) Kandidaten voor verdere certificaten als instructeur kunnen vrijgesteld worden van de instructietechnieken die reeds werden aangetoond voor het certificaat als instructeur waarvan ze houder zijn.
2) Gevlogen uren als examinator tijdens vaardigheidstests of bekwaamheidsproeven mogen volledig worden meegerekend ten behoeve van de verlenging van alle certificaten als instructeur waarvan iemand houder is.
▼M4
d)
Met betrekking tot vrijstellingen voor andere types wordt rekening gehouden met de relevante elementen die gedefinieerd zijn in de gegevens voor operationele geschiktheid, in overeenstemming met deel 21.
▼B
FCL.920    Vakbekwaamheid en beoordeling van instructeurs

Alle instructeurs moeten worden opgeleid om de volgende vakbekwaamheid te verwerven:
— het voorbereiden van voor de instructie benodigde middelen,
— het creëren van een bevorderlijk leerklimaat,
— het overdragen van kennis,
— het integreren van dreigings- en onjuist beoordelingsmanagement (Threat and Error Management — TEM) met CRM,
— het indelen van tijd (timemanagement) om de opleidingsdoelstellingen te bereiken,
— het leerproces bevorderen,
— het beoordelen van de prestaties van de leerling,
— het toezicht houden op en beoordelen van de vorderingen,
— het evalueren van opleidingssessies,
— het rapporteren van het resultaat.
FCL.925    Extra eisen voor instructeurs voor de MPL

a)
Instructeurs die opleiding geven voor de MPL moeten:
1) met succes een MPL-instructeursopleiding hebben voltooid aan een ATO; en
2) tevens voor de elementaire fase, voortgezette fase en fase voor vergevorderden van de geïntegreerde MPL-opleidingscursus:
i) ervaring hebben met meerpilootbediening; en
ii) de initiële CRM-opleiding hebben voltooid bij een exploitant van commercieel luchtvervoer, goedgekeurd in overeenstemming met de toepasselijke eisen voor vluchtuitvoeringen.
b)
Opleidingscursus voor MPL-instructeurs
1) De opleidingscursus voor MPL-instructeurs moet uit minimaal 14 uur opleiding bestaan.
Na voltooiing van de opleidingscursus wordt de vakbekwaamheid als instructeur en de kennis over de op vakbekwaamheid gebaseerde opleidingsbenadering beoordeeld.
2) Die beoordeling bestaat uit een praktijkdemonstratie van vlieginstructie in de betreffende fase van de MPL-opleidingscursus. De beoordeling wordt uitgevoerd door een examinator die is gekwalificeerd in overeenstemming met subdeel K.
3) Na bevredigende afronding van de MPL-opleidingscursus reikt de ATO een certificaat van kwalificatie als MPL-instructeur uit aan de kandidaat.
c)
Om de bevoegdheden te behouden, moet de instructeur gedurende de 12 voorafgaande maanden, binnen een MPL-opleidingscursus het onderstaande hebben uitgevoerd:
1) 1 vluchtsimulatorsessie van ten minste 3 uur; of
2) 1 vliegoefening van ten minste 1 uur met inbegrip van ten minste 2 starts en landingen.
d)
Indien de instructeur niet voldoet aan de eisen onder c), moet hij vóór het uitoefenen van de bevoegdheden om vlieginstructie te geven voor de MPL:
1) een herhalingsopleiding volgen aan een ATO om het noodzakelijke vakbekwaamheidsniveau te bereiken.
2) slagen voor de beoordeling van de vakbekwaamheid als instructeur zoals bepaald in punt b), 2).
FCL.930    Opleidingscursus

Kandidaten voor een certificaat als instructeur moeten met succes een theorieopleiding en vlieginstructie hebben afgerond aan een ATO. Naast de specifieke elementen beschreven in dit deel voor elke categorie van instructeur, moet de cursus de elementen bevatten die zijn vereist in FCL.920.
FCL.935    Beoordeling van vakbekwaamheid

a)
Behalve voor de instructeur „in onderlinge samenwerking van de bemanning” (MCCI), de instructeur vluchtsimulator voor éénpiloot-gecertificeerde vliegtuigen (STI), de instructeur voor bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden (MI) en de instructeur voor testvluchten (FTI), moet een kandidaat voor een certificaat als instructeur ten overstaan van een examinator die daartoe is gekwalificeerd in overeenstemming met subdeel K zijn vakbekwaamheid in de toepasselijke luchtvaartuigcategorie aantonen in die zin dat hij in staat is om een leerlingpiloot te onderrichten tot het niveau dat is vereist voor de afgifte van het betreffende bewijs van bevoegdheid, de betreffende bevoegdverklaring of het betreffende certificaat.
b)
Die beoordeling moet het volgende omvatten:
1) het aantonen van de vakbekwaamheid beschreven in FCL.920 voor en na de vlucht en tijdens theorieonderwijs;
2) mondelinge theorie-examens aan de grond, briefings voor en na de vlucht en demonstraties tijdens de vlucht gedurende vaardigheidstests in de betreffende klasse of type luchtvaartuig of FSTD;
3) oefeningen die adequaat zijn om de vakbekwaamheid van de instructeur te beoordelen.
c)
De beoordeling moet worden uitgevoerd met hetzelfde type of dezelfde klasse luchtvaartuig of FSTD gebruikt voor de vlieginstructie.
d)
Als een beoordeling van de vakbekwaamheid nodig is voor de verlenging van een certificaat als instructeur, mogen kandidaten die geen voldoende halen voor de beoordeling vóór de vervaldatum van een certificaat als instructeur de bevoegdheden van dat certificaat niet uitoefenen tot de beoordeling met succes is voltooid.
FCL.940    Geldigheid van certificaten als instructeur

Met uitzondering van de MI en onverminderd FCL.900, punt b), 1), zijn certificaten als instructeur geldig voor een periode van 3 jaar.
▼M4
FCL.945    Verplichtingen voor instructeurs

Na voltooiing van de trainingsvlucht met het oog op de verlenging van een bevoegdverklaring SEP of TMG in overeenstemming met FCL.740.A, punt b), onder 1), en alleen wanneer alle andere uit hoofde van FCL.740.A, punt b), onder 1), vereiste verlengingscriteria zijn vervuld, viseert de instructeur het bevoegdheidsbewijs van de kandidaat met de nieuwe vervaldatum van de bevoegdverklaring of het certificaat, indien hij daartoe specifiek is gemachtigd door de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het bevoegdheidsbewijs van de kandidaat.
▼B
SECTIE 2

Specifieke eisen voor de vlieginstructeur — FI

FCL.905.FI    FI — Bevoegdheden en voorwaarden

De bevoegdheden van een FI zijn op te treden als vlieginstructeur voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van:
a) een PPL, SPL, BPL en LAPL in de desbetreffende luchtvaartuigcategorie;
b) klasse- en typebevoegdverklaringen voor éénpiloot-gecertificeerde éénmotorige luchtvaartuigen, uitgezonderd éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen; klasse- en groepsuitbreidingen voor luchtballonnen en klasseuitbreidingen voor zweefvliegtuigen;
c) typebevoegdverklaringen voor éénpiloot- of meerpiloot-gecertificeerde luchtschepen;
d) een CPL in de betreffende luchtvaartuigcategorie, op voorwaarde dat de FI ten minste 500 uren heeft gevlogen als bestuurder in die luchtvaartuigcategorie, waarvan ten minste 200 uur vlieginstructie;
e) bevoegdverklaring voor nachtvliegen op voorwaarde dat de FI:
1) gekwalificeerd is om ’s nachts te vliegen in de betreffende luchtvaartuigcategorie;
2) de bekwaamheid tot het geven van nachtvlieginstructie heeft aangetoond ten overstaan van een FI die is gekwalificeerd conform punt i) hieronder; en
3) voldoet aan de ervaringseisen voor nachtvliegen van FCL.060, punt b), 2).
▼M3
f) een bevoegdverklaring voor slepen, kunstvliegen of, in geval van een FI(S), wolkenvluchten, op voorwaarde dat de FI houder is van dergelijke bevoegdheden en hij de bekwaamheid tot het geven van instructie voor die bevoegdverklaring heeft aangetoond ten overstaan van een FI die is gekwalificeerd conform punt i) hieronder;
g) een EIR of een IR in de betreffende luchtvaartuigcategorie, op voorwaarde dat de FI:
1) ten minste 200 uren heeft gevlogen onder IFR, waaronder ten hoogste 50 uur simulatortijd in een FFS, een FTD 2/3 of FNPT II mag zijn;
2) als leerling-piloot de IRI-opleidingscursus heeft afgerond en is geslaagd voor de beoordeling van vakbekwaamheid voor het IRI-certificaat; en
3) daarnaast:
▼M3
i) voor meermotorige vliegtuigen aan de eisen voldoet voor een CRI voor meermotorige vliegtuigen;
▼B
ii) voor meermotorige helicopters voldoet aan de eisen voor afgifte van een TRI certificaat;
h) klasse- of typebevoegdverklaringen voor één piloot gecertificeerde meermotorige luchtvaartuigen, behalve voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, op voorwaarde dat de FI voldoet aan:
1) in het geval van vleugelvliegtuigen: de toelatingseisen voor de CRI-opleidingscursus zoals bepaald in FCL.915.CRI, punt a), en de eisen onder FCL.930.CRI en FCL.935;
▼M3
2) in het geval van helikopters: de eisen vastgelegd onder FCL.910.TRI, punt c), 1), en de toelatingseisen voor de TRI(H)-opleidingscursus zoals bepaald in FCL.915.TRI, punt d), 2);
▼B
i) een certificaat als FI, IRI, CRI, STI of MI op voorwaarde dat de FI:
1) ten minste het volgende heeft afgerond:
i) ten minste 50 uur of 150 lanceringen vlieginstructie in zweefvliegtuigen;
ii) ten minste 50 uur of 50 starts vlieginstructie in luchtballonnen;
iii) 500 uur vlieginstructie in de betreffende luchtvaartuigcategorie;
2) is geslaagd voor een beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935 in de betreffende luchtvaartuigcategorie in die zin dat ten overstaan van een examinator vlieginstructeur (FIE) de bekwaamheid is aangetoond om instructie te geven voor het FI-certificaat;
j) een MPL, op voorwaarde dat de FI:
1) voor de essentiële vliegfase van de opleiding ten minste 500 uur heeft gevlogen als bestuurder van vleugelvliegtuigen, waarvan ten minste 200 uur vlieginstructie;
2) voor de elementaire fase van de opleiding:
i) houder is van een IR voor meermotorige vleugelvliegtuigen en de bevoegdheid om instructie te geven voor een IR; en
ii) ten minste 1 500 vlieguren ervaring heeft met meerpilootbediening.
3) in het geval van een FI die reeds is gekwalificeerd om instructie te geven in geïntegreerde cursussen voor ATP(A) of CPL(A)/IR, mag de eis onder 2), ii) worden vervangen door het afronden van een gestructureerde opleidingscursus, bestaande uit:
i) MCC-kwalificatie;
ii) het observeren van 5 vlieginstructiesessies in fase 3 van een MPL-opleiding;
iii) het observeren van 5 vlieginstructiesessies in fase 4 van een MPL-opleiding;
iv) het observeren van 5 periodieke LOFT-sessies van een exploitant;
v) de inhoud van de MCCI-instructeursopleiding.
In dit geval zal de FI de eerste 5 instructeursessies uitvoeren onder toezicht van een TRI(A), MCCI(A) of SFI(A) die bevoegd is voor MPL-vlieginstructie.
FCL.910.FI    FI — Beperkte bevoegdheden

a)
De bevoegdheden van een FI worden beperkt tot het uitvoeren van vlieginstructie onder toezicht van een FI voor dezelfde luchtvaartuigcategorie aangeduid voor dit doel door de ATO, in de volgende gevallen:
1) afgifte van de PPL, SPL, BPL en LAPL;
2) bij alle geïntegreerde cursussen op PPL-niveau, in het geval van vleugelvliegtuigen en helikopters;
▼M3
3) voor klasse- en typebevoegdverklaringen voor éénpiloot-gecertificeerde éénmotorige luchtvaartuigen, uitgezonderd éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, klasse- en groepsuitbreidingen in het geval van luchtballonnen en klasseuitbreidingen in het geval van zweefvliegtuigen;
▼B
4) voor bevoegdverklaringen voor nachtvliegen, slepen of stuntvliegen.
b)
Tijdens het uitvoeren van opleiding onder toezicht, in overeenstemming met punt a), heeft de FI niet de bevoegdheid om leerling-piloten de toelating te geven om eerste solovluchten en eerste solo-overlandvluchten uit te voeren.
c)
De beperkingen in punt a) en b) worden verwijderd van het FI-certificaat wanneer de FI ten minste het onderstaande heeft afgerond:
1) voor de FI(A): 100 uur vlieginstructie in vleugelvliegtuigen of TMG’s en toezicht hebben gehouden op ten minste 25 solovluchten van leerling-piloten;
2) voor de FI(H): 100 uur vlieginstructie in helikopters en toezicht hebben gehouden op ten minste 25 solovliegoefeningen van leerling-piloten;
3) voor de FI(As), FI(S) en FI(B): 15 uur of 50 starts als vlieginstructie over de volledige opleidingssyllabus voor de afgifte van een PPL(As), SPL of BPL in de betreffende luchtvaartuigcategorie.
FCL.915.FI    FI — Toelatingseisen

Een kandidaat voor een FI-certificaat moet:
a) in het geval van de FI(A) en FI(H):
1) ten minste 10 uur instructie over instrumentvliegen hebben ontvangen in de betreffende luchtvaartuigcategorie, waarvan niet meer dan 5 uur simulatortijd in een FSTD;
2) 20 uur VFR-overlandvluchten hebben uitgevoerd met de betreffende luchtvaartuigcategorie als PIC; en
b) daarnaast voor de FI(A):
1) houder zijn van ten minste een CPL(A); of
2) houder zijn van ten minste een PPL(A) en:
i) voldoen aan de eisen voor CPL-theoriekennis, behalve voor een FI(A) die alleen opleiding geeft voor de LAPL(A), en
ii) ten minste 200 uur hebben gevlogen op vleugelvliegtuigen of TMG’s waarvan 150 uur als PIC;
3) ten minste 30 uur hebben gevlogen op éénmotorige zuigervliegtuigen waarvan ten minste 5 uur gedurende de zes maanden voorafgaand aan de toelatingsvliegtest vastgelegd in FCL.930.FI, punt a);
4) een VFR-overlandvlucht hebben uitgevoerd als PIC, waaronder een vlucht van ten minste 540 km (300 NM) gedurende welke op 2 verschillende luchtvaartterreinen wordt geland tot volledige stilstand;
c) 250 uur totale vliegtijd hebben als bestuurder van helikopters waarvan:
1) ten minste 100 uur als PIC indien de kandidaat houder is van ten minste een CPL(H); of
2) ten minste 200 uur als PIC, indien de kandidaat houder is van ten minste een PPL(H) en heeft voldaan aan de eisen voor CPL-theoriekennis;
d) voor een FI(As), 500 uur hebben gevlogen op luchtschepen als PIC, waarvan 400 uur als PIC houder van een CPL(As);
▼M3
e) voor een FI(S), 100 vlieguren en 200 lanceringen hebben uitgevoerd als PIC op zweefvliegtuigen. Bovendien, indien de kandidaat vlieginstructie wil geven op TMG’s, moet hij ten minste 30 uur hebben gevlogen als PIC op TMG’s, en een extra beoordeling hebben ondergaan van zijn vakbekwaamheid in een TMG in overeenstemming met FCL.935 met een FI die gekwalificeerd is in overeenstemming met FCL.905.FI, punt i);
▼B
f) voor een FI(B), ten minste 75 uur aan ballonvluchten hebben uitgevoerd als PIC, waarvan ten minste 15 uur in de klasse waarmee de vlieginstructie zal worden gegeven.
FCL.930.FI    FI — Opleidingscursus

a)
Kandidaten voor het FI-certificaat moeten geslaagd zijn voor een specifieke toelatingsvliegtest, afgenomen door een conform FCL.905.FI, punt i), gekwalificeerde FI, tijdens de zes maanden voorafgaand aan de aanvang van de opleiding, om te beoordelen of de kandidaat geschikt is om de opleiding te volgen. Deze toelatingsvliegtest is gebaseerd op de bekwaamheidsproef voor klasse- en typebevoegdverklaringen zoals beschreven in aanhangsel 9 van onderhavig deel.
b)
De FI-opleidingscursus moet het volgende omvatten:
1) 25 uur instructietechniek;
2)

i) in geval van een FI (A), (H) en (As), ten minste 100 uur theorieonderwijs, met inbegrip van voortgangstests;
ii) in geval van een FI(B) of FI(S), ten minste 30 uur theorieonderwijs, met inbegrip van voortgangstests;
3)

i) in geval van een FI (A) en (H), ten minste 30 uur vlieginstructie, waarvan 25 uur dubbelbesturingsonderricht, waarvan 5 uur mag worden uitgevoerd in een FFS, een FNPT I of II of een FTD 2/3;
ii) in geval van een FI(As), ten minste 20 uur vlieginstructie, waarvan 15 uur dubbelbesturingsonderricht;
iii) in geval van een FI (S), ten minste 6 uur of 20 starts als vlieginstructie;
iv) in geval van een FI(S) die opleiding op TMG’s verstrekt, ten minste 6 uur dubbelbesturingsonderricht op TMG’s;
▼M3
v) in geval van een FI(B), ten minste 3 uur vlieginstructie, waaronder 3 starts.
4) Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een FI-certificaat in een andere luchtvaartuigcategorie, krijgen bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een FI(A), (H) of (As) 55 uur vrijstelling met betrekking tot de eis onder b), 2), i) of 18 uur met betrekking tot de eisen onder b), 2), ii).
▼B
FCL.940.FI    FI — Verlenging en hernieuwde afgifte

a)
Voor een verlenging van een FI-certificaat moet de houder voldoen aan 2 van de volgende 3 eisen:
1) het afronden van:
i) in geval van een FI(A) en (H), ten minste 50 uur vlieginstructie in de betreffende luchtvaartuigcategorie tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat voor FI, TRI, CRI, IRI, MI of examinator. Als de bevoegdheden om instructie te geven voor de IR moeten worden verlengd, moeten 10 van deze uren vlieginstructie zijn voor een IR en volbracht zijn in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat;
ii) in het geval van een FI(As), ten minste 20 uur vlieginstructie in luchtschepen als FI, IRI of als examinator tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat. Als de bevoegdheden om instructie te geven voor de IR moeten worden verlengd, moeten 10 van deze uren vlieginstructie zijn voor een IR en volbracht zijn in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat;
iii) ten minste 30 uur of 60 starts als vlieginstructie in zweefvliegtuigen, gemotoriseerde zweefvliegtuigen of TMG’s als FI of als examinator tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat;
iv) in het geval van een FI(B), ten minste 6 uur vlieginstructie in luchtballonnen als FI of als examinator tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat;
2) het deelnemen aan een herhalingsseminar voor instructeurs binnen de geldigheidsperiode van het FI-certificaat;
3) het slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935 binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het FI-certificaat.
b)
Voor ten minste om de andere verlenging die daarop volgt in het geval van een FI(A) of FI(H), of elke derde verlenging in het geval van een FI(As), (S) en (B) moet de houder slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid conform FCL.935.
c)
Hernieuwde afgifte. Indien het FI-certificaat is verlopen, moet de kandidaat, binnen de twaalf maanden vóór de hernieuwde afgifte:
1) deelnemen aan een herhalingsseminar voor instructeurs;
2) slagen voor een beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935.
FCL.905.CRI    CRI — Bevoegdheden en voorwaarden

a)
De bevoegdheden van een CRI zijn het geven van instructie voor:
▼M3
1) de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van klasse- of typebevoegdverklaringen voor éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen, met uitzondering van éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, indien de kandidaat bevoegdheden wil verkrijgen om op te treden tijdens éénpilootoperaties;
▼B
2) een bevoegdverklaring voor slepen of stuntvliegen in de toepasselijke categorie vleugelvliegtuigen, op voorwaarde dat de CRI houder is van de betreffende bevoegdverklaring en zijn bekwaamheid heeft aangetoond om instructie te geven voor die bevoegdverklaring ten overstaan van een FI die gekwalificeerd is in overeenstemming met FCL.905.FI, punt i);
▼M4
3) Uitbreiding van de bevoegdheden van LAPL(A) naar een andere klasse of variant van vleugelvliegtuigen.
▼B
b)
De bevoegdheden van een CRI zijn beperkt tot de klasse of het type vleugelvliegtuig waarmee de beoordeling van de vakbekwaamheid van de instructeur werd uitgevoerd. De bevoegdheden van de CRI worden uitgebreid naar andere klassen of types wanneer de CRI gedurende de afgelopen twaalf maanden het volgende heeft afgerond:
1) 15 uur vliegtijd als PIC op vleugelvliegtuigen van de toepasselijke klasse of het toepasselijke type van vleugelvliegtuig;
2) één opleidingsvlucht vanuit de rechterstoel onder toezicht van een andere CRI of FI die is gekwalificeerd voor die klasse of dat type en die op de andere bestuurdersplaats zit.
▼M3
c)
Kandidaten voor een CRI voor meermotorige vleugelvliegtuigen die houder zijn van een CRI-certificaat voor éénmotorige vleugelvliegtuigen moeten voldoen aan de toelatingseisen voor een CRI die zijn vastgesteld in FCL.915.CRI(a) alsmede aan de eisen van FCL.930.CRI(a)(3) en FCL.935.
▼B
FCL.915.CRI    CRI — Toelatingseisen

Een kandidaat voor een CRI-certificaat moet ten minste het volgende hebben voltooid:
a) voor meermotorige vleugelvliegtuigen:
1) 500 vlieguren als bestuurder op vleugelvliegtuigen;
2) 30 uur als PIC op de toepasselijke klasse of het toepasselijke type van vleugelvliegtuig;
b) voor éénmotorige vleugelvliegtuigen:
1) 300 vlieguren als bestuurder op vleugelvliegtuigen;
2) 30 uur als PIC op de toepasselijke klasse of het toepasselijke type van vleugelvliegtuig.
FCL.930.CRI    CRI — Opleidingscursus

a)
De opleidingscursus voor de CRI moet ten minste het volgende bevatten:
1) 25 uur instructietechniek;
2) 10 uur technische opleiding, met inbegrip van herhaling van technische kennis, het voorbereiden van leerplannen en het ontwikkelen van vaardigheden voor instructie in een klaslokaal/vluchtsimulator;
3) 5 uur vlieginstructie op meermotorige vleugelvliegtuigen, of 3 uur vlieginstructie op éénmotorige vleugelvliegtuigen, gegeven door een FI(A) die is gekwalificeerd conform FCL.905.FI, punt i).
b)
Kandidaten die houder zijn of zijn geweest van een certificaat van instructeur, zijn volledig vrijgesteld van de eis onder a), 1).
FCL.940.CRI    CRI — Verlenging en hernieuwde afgifte

a)
Voor verlenging van een CRI-certificaat moet de kandidaat, binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het CRI-certificaat:
1) ten minste 10 uur vlieginstructie hebben gegeven in de rol van CRI. Als de kandidaat CRI-bevoegdheden heeft op zowel éénmotorige als meermotorige vleugelvliegtuigen, moeten de 10 uur vlieginstructie gelijk verdeeld zijn tussen éénmotorige en meermotorige vleugelvliegtuigen; of
2) herhalingstraining volgen als een CRI aan een ATO; of
3) slagen voor de beoordeling van vakbekwaamheid conform FCL.935 voor meermotorige of éénmotorige vleugelvliegtuigen, naargelang het geval.
b)
De houder moet ten minste om de andere verlenging van het CRI-certificaat voldoen aan de eisen onder a), 3).
c)
Hernieuwde afgifte. Indien het CRI-certificaat is verlopen, moet de kandidaat, binnen de twaalf maanden vóór de hernieuwde afgifte:
1) herhalingsopleiding volgen als een CRI aan een ATO;
2) slagen voor de beoordeling van vakbekwaamheid conform FCL.935.
SECTIE 6

Specifieke eisen voor de instructeur instrumentvliegen — IRI

FCL.905.IRI    IRI — Bevoegdheden en voorwaarden

▼M3
a)
De bevoegdheden van een IRI zijn het geven van instructie voor de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van een EIR of een IR voor de desbetreffende luchtvaartuigcategorie.
▼B
b)
Specifieke eisen voor de MPL-cursus. Om instructie te geven tijdens de elementaire fase van opleiding in een MPL-cursus, moet de IRI(A):
1) houder zijn van een IR voor meermotorige vleugelvliegtuigen; en
2) ten minste 1 500 uren hebben gevlogen met meerpilootbediening.
3) In het geval van een IRI die reeds is gekwalificeerd om instructie te geven voor geïntegreerde cursussen voor ATP(A) of CPL(A)/IR, mag de eis onder b), 2) worden vervangen door het afronden van de cursus beschreven in paragraaf FCL.905.FI, punt j), 3).
FCL.915.IRI    IRI — Toelatingseisen

Een kandidaat voor een IRI-certificaat moet:
a) voor een IRI(A):
1) ten minste 800 uren hebben gevlogen onder IFR, waarvan ten minste 400 uur in vleugelvliegtuigen; en
▼M3
2) in geval van kandidaten voor een IRI(A) voor meermotorige vleugelvliegtuigen, voldoen aan de eisen van paragraaf FCL.915.CRI, punt a), FCL.930.CRI en FCL.935;
▼B
b) voor een IRI(H):
1) ten minste 500 uren hebben gevlogen onder IFR, waarvan ten minste 250 uur instrumentvliegtijd in helikopters; en
2) in geval van kandidaten voor een IRI(H) voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters, voldoen aan de eisen onder FCL.905.FI, punt g), 3), ii);
c) ten minste 300 uren hebben gevlogen onder IFR, waarvan ten minste 100 uur instrumentvliegtijd in luchtschepen.
FCL.930.IRI    IRI — Opleidingscursus

a)
De opleidingscursus voor de IRI moet ten minste het volgende bevatten:
1) 25 uur instructietechniek;
2) 10 uur technische opleiding, met inbegrip van herhaling van theoretische instrumentkennis, het voorbereiden van leerplannen en het ontwikkelen van instructievaardigheden voor klaslokaalonderricht;
3)

i) voor de IRI(A), ten minste 10 uur vlieginstructie in een vleugelvliegtuig, FFS, FTD 2/3 of FPNT II. In het geval van kandidaten die houder zijn van een FI(A)-certificaat worden deze uren teruggebracht tot 5;
ii) voor de IRI(H), ten minste 10 uur vlieginstructie in een helikopter, FFS, FTD 2/3 of FNPT II/III;
iii) voor de IRI(As), ten minste 10 uur vlieginstructie in een luchtschip, FFS, FTD 2/3 of FNPT II.
b)
Vlieginstructie moet worden gegeven door een FI die is gekwalificeerd conform FCL.905.FI, punt i).
c)
Kandidaten die houder zijn of zijn geweest van een certificaat als instructeur, zijn volledig vrijgesteld van de eis onder a), 1).
FCL.940.IRI    IRI — Verlenging en hernieuwde afgifte

Voor verlenging en hernieuwde afgifte van een IRI-certificaat moet de houder voldoen aan de eisen voor verlenging en hernieuwde afgifte van een FI-certificaat conform FCL.940.FI.
SECTIE 7

Specifieke eisen voor de instructeur vluchtsimulator — SFI

FCL.905.SFI    SFI — Bevoegdheden en voorwaarden

De bevoegdheden van een SFI zijn het uitvoeren van instructie op een vluchtsimulator binnen de betreffende luchtvaartuigcategorie, voor:
a) de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van een IR, op voorwaarde dat hij houder is of is geweest van een IR in de betreffende luchtvaartuigcategorie en een IRI-opleidingscursus heeft afgerond; en
b) in het geval van een SFI voor éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen:
1) de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van typebevoegdverklaringen voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen indien de kandidaat bevoegdheden wil verkrijgen om op te treden tijdens éénpilootoperaties.
De bevoegdheden van de SFI(SPA) kunnen worden uitgebreid naar vlieginstructie voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen tijdens meerpilootbediening, op voorwaarde dat hij:
i) houder is van een MCCI-certificaat; of
ii) houder is of is geweest van een TRI-certificaat voor meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen; en
2) op voorwaarde dat de bevoegdheden van de SFI(SPA) werden uitgebreid naar meerpilootbediening in overeenstemming met 1):
i) MCC;
ii) de MPL-cursus inzake de elementaire fase;
c) in het geval van een SFI voor meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen:
1) de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van typebevoegdverklaringen voor:
i) meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen;
ii) éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen, wanneer de kandidaat bevoegdheden wil verwerven voor meerpilootbediening;
2) MCC;
3) de MPL-cursus tijdens de elementaire fase, voortgezette fase en fase voor vergevorderden, op voorwaarde dat voor de elementaire fase hij houder is of is geweest van een certificaat FI(A) of IRI(A).
d) in het geval van een SFI voor helikopters:
1) de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van typebevoegdverklaringen voor helikopters;
▼M3
2) MCC-opleiding, wanneer de SFI bevoegd is om instructie te geven voor meerpiloot-gecertificeerde helikopters.
▼B
FCL.910.SFI    SFI — Beperkte bevoegdheden

De bevoegdheden van de SFI worden beperkt tot de FTD 2/3 of FFS van het luchtvaartuigtype waarmee de SFI-opleidingscursus is afgerond.
De bevoegdheden kunnen worden uitgebreid naar andere FSTD’s die representatief zijn voor verdere types van dezelfde luchtvaartuigcategorie wanneer de houder:
a) met succes het nabootsergedeelte van de relevante cursus voor typebevoegdverklaring heeft afgerond; en
b) tijdens een volledige cursus typebevoegdverklaring ten minste 3 uur vlieginstructie heeft uitgevoerd betrekking hebbend op de werkzaamheden van een SFI op het toepasselijke type onder het toezicht en tot tevredenheid van een TRE die hiervoor is gekwalificeerd.
FCL.915.SFI    SFI — Toelatingseisen

Een kandidaat voor een SFI-certificaat moet:
a) houder zijn of zijn geweest van een CPL, MPL of ATPL in de betreffende luchtvaartuigcategorie;
b) met goed gevolg de bekwaamheidsproef hebben afgelegd voor de afgifte van de typebevoegdverklaring voor het specifieke luchtvaartuigtype in een FFS die representatief is voor het betreffende type, binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag; en
c) daarnaast, voor een SFI(A) voor meerpiloot-gecertificeerd vleugelvliegtuig of SFI(PL):
1) ten minste 1 500 uren hebben gevlogen als bestuurder op meerpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen of powered-lift luchtvaartuigen naargelang het geval;
2) als bestuurder of observator binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag, ten minste het volgende hebben uitgevoerd:
i) 3 routesectoren in de cockpit van het betreffende luchtvaartuigtype; of
ii) 2 LOFT-gebaseerde vluchtsimulatorsessies uitgevoerd door gekwalificeerd vliegpersoneel in de cockpit van het betreffende type. Deze vluchtsimulatorsessies moeten 2 vluchten bevatten van elk ten minste 2 uur tussen 2 verschillende luchtvaartterreinen, en de bijbehorende planning voor de vlucht en de briefing;
d) daarnaast, voor een SFI(A) voor éénpiloot-gecertificeerde complexe vleugelvliegtuigen met groot prestatievermogen:
1) ten minste 500 uren hebben gevlogen als PIC op éénpiloot-gecertificeerde vleugelvliegtuigen;
2) houder zijn of zijn geweest van een bevoegdverklaring van meermotorige IR(A); en
3) voldoen aan de eisen onder c), 2);
e) daarnaast, voor een SFI(H):
1) als bestuurder of observator ten minste 1 uur hebben gevlogen in de cockpit van het van toepassing zijnde type, binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag; en
2) in het geval van meerpiloot-gecertificeerde helikopters, ten minste 1 000 vlieguren ervaring hebben als bestuurder van een helikopter, waaronder ten minste 350 uur als bestuurder in meerpiloot-gecertificeerde helikopters;
3) in het geval van éénpiloot-gecertificeerde meermotorige helikopters, 500 uur als bestuurder van helikopters hebben gevlogen, waaronder 100 uur als PIC op éénpiloot-gecertificeerde meermotorige helikopters;
4) in het geval van éénpiloot-gecertificeerde éénmotorige helikopters, 250 uur hebben gevlogen als bestuurder van helikopters.
FCL.930.SFI    SFI — Opleidingscursus

a)
De opleidingscursus voor de SFI moet het volgende bevatten:
1) de FSTD-inhoud van de betreffende cursus typebevoegdverklaring;
2) de inhoud van de TRI-opleidingscursus.
b)
Een kandidaat voor een SFI-certificaat die houder is van een TRI-certificaat voor het betreffende type wordt volledig vrijgesteld van de eisen in deze paragraaf.
FCL.940.SFI    SFI — Verlenging en hernieuwde afgifte

a)
Verlenging. Voor de verlenging van een SFI-certificaat moet de kandidaat, binnen de geldigheidsperiode van het SFI-certificaat, voldoen aan 2 van de volgende 3 eisen:
1) 50 uur als instructeur of examinator volbrengen in FSTD’s, waarvan ten minste 15 uur binnen de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het SFI-certificaat;
2) herhalingstraining volgen voor instructeurs als een SFI aan een ATO;
3) slagen voor de van toepassing zijnde secties van de beoordeling van vakbekwaamheid in overeenstemming met FCL.935;
b)
Daarnaast moet de kandidaat de bekwaamheidsproeven hebben afgelegd voor de afgifte van de typebevoegdverklaring voor het specifieke luchtvaartuig in een FFS die representatief is voor de types waarvoor hij bevoegd is.
c)
De houder moet ten minste om de andere verlenging van het SFI-certificaat voldoen aan de eisen onder a), 3).
d)
Hernieuwde afgifte. Indien het SFI-certificaat is verlopen, moet de kandidaat, binnen de twaalf maanden voor de aanvraag:
1) de inhoud van de SFI-opleidingscursus inzake vluchtsimulatoren hebben voltooid;
2) voldoen aan de eisen onder a), 2) en 3).